0%

“Багш, оюутны стартап-2021″ хөтөлбөр үргэлжилж байна

“Багш, оюутны стартап-2021″ хөтөлбөр үргэлжилж байна

2021 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр хүртэл үргэлжилнэ.

ШАЛГАРСАН ГАРААНЫ КОМПАНИЙН ТӨСӨЛД ОЛГОХ САНХҮҮЖИЛТ

Шалгарсан гарааны компанийн төсөлд нийт 30 сая төгрөгийн санхүүжилтийг (seed funding) гарааны компанийн төслийн удирдагчтай гэрээ байгуулсаны үндсэн дээр олгоно. Үүнд:

  • 1 дүгээр баг – 12 сая төгрөг;
  • 2 дугаар баг – 10 сая төгрөг;
  • 3 дугаар баг – 8 сая төгрөг

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ҮЕ ШАТ

ХОЛБОО БАРИХ

tto@num.edu.mn , 77307730 (1141)

Инновац, технологи дамжуулах төв