0%

Мэргэжлийн зөвлөгөө авахыг хүссэн элсэгчид холбогдоно уу!

Мэргэжлийн зөвлөгөө авахыг хүссэн элсэгчид холбогдоно уу!

Танд их, дээд сургуульд элсэх, мэргэжил сонгохтой холбоотой дараах асуултууд байгаа бол бидэнтэй холбогдоно уу.

  • Их, дээд сургуульд элсэх тухай
  • Мэргэжил сонголттой холбоотой
  • Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн мэргэжилтэй холбоотой
  • Бусад холбогдох асуултууд

Та:

  • nanocenter.num@gmail.com хаяг руу мейл бичих,
  • 75754400-3201 дугаар луу ажлын цагаар холбогдох,
  • Монгол Улсын Их Сургуулийн төв байрны 127 тоотод (профессор Ч. Ганзориг) ирж уулзах боломжтой.
Бусад мэдээ