0%

Төсөл хөтөлбөрүүд


Идэвхтэй хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрүүд

Хэрэгжүүлэх хугацаа Төслийн нэр Төслийн сэдэв Санхүүжүүлэгч
2014 - 2023 Инженер технологийн дээд боловсрол "Мянган инженер" хөтөлбөр JICA
2018 - 2021 Монгол-Тайваний хамтарсан төсөл Органик полимер цахилгаан оронгийн транзистор (FET)-ын онол ба туршилтын нэгтгэсэн судалгаа ШУТСан - Тайваний Шинжлэх ухаан технологийн яам
2020 - 2021 МУИС гарааны компани байгуулах төсөл Бактерийн эсрэг зэсийн оксидын нано-цацлага бүтээх төсөл МУИС
2020 - 2021 МУИС Өндөр түвшний судалгааны төсөл Монголын байгалийн түүхий эдээс нано-графин гарган авах технологийн судалгаа МУИС

 


Амжилттай хэрэгжүүлсэн зарим төсөл, хөтөлбөрүүд

Хэрэгжүүлсэн хугацаа Төслийн нэр Төслийн сэдэв Санхүүжүүлэгч
2011 - 2012 ARC судалгааны төсөл Карбон нанотуб материалд суурилсан композит нимгэн үеийг гарган авах, түүний бактерийн эсрэг шинж чанарыг тодорхойлох судалгаа Азийн Судалгааны Төв (ARC)
2009 - 2010 ARC судалгааны төсөл Малын арьс ширэнд агуулагдах коллаген уургийн микро-нано бүтцийн судалгаа Азийн Судалгааны Төв (ARC)
2008 - 2010   Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн гаралтай, ус хөрс агаарыг бохирдуулагч нэгдлүүдийг илрүүлэх сенсорын судалгаа Grant-in-Aid for Scientific Research
2008 - 2010   Нано-бүтэцтэй органик болон органик биш нунтаг материалыг гарган авах технологийн судалгаа
2008 - 2010   Нано-бүтэцтэй органик материал ашигласан шинэ төрлийн нарны зайн хөгжүүлэлтийн судалгаа
2008   Байгалийн гаралтай нано-биоматериалын хөгжүүлэлт, ноолуур материалд нанотехнологи ашиглан сайжруулалт хийх судалгаа
2008   Молекуляр нано-электроникийн лаборатори байгуулах төсөл