0%

Бакалаврын түвшний төгсөгчид (2018-2022)

 

НАНОШИНЖЛЭХ УХААН, ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН

БАКАЛАВРЫН ТҮВШНИЙ ТӨГСӨГЧИД

 НАНОШИНЖЛЭХ УХААН, ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН 1-Р ҮЕИЙН ТӨГСӨГЧИД, 2018 ОН

► НАНОШИНЖЛЭХ УХААН, ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН 2-Р ҮЕИЙН ТӨГСӨГЧИД, 2019 ОН

 НАНОШИНЖЛЭХ УХААН, ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН 3-Р ҮЕИЙН ТӨГСӨГЧИД, 2020 ОН

 НАНОШИНЖЛЭХ УХААН, ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН БАГШ НАР БОЛОН 4-Р ҮЕИЙН ТӨГСӨГЧИД, 2021 ОН

 НАНОШИНЖЛЭХ УХААН, ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН 5-Р ҮЕИЙН ТӨГСӨГЧИД, 2022 ОН