0%

Бүтэц, зохион байгуулалт

 

НАНО ШИНЖЛЭХ УХААН, НАНОТЕХНОЛОГИЙН ТӨВИЙН ҮНДСЭН АЖИЛТНУУД:

 

  Захирал: Профессор Ч. Ганзориг

      МУИС-ийн ХШУИС-ийн Хими, биологийн инженерчлэлийн тэнхмийн профессор

- Техникийн ухааны доктор (Dr.Eng), Токиогийн Технологийн Их Сургууль, Япон улс
- Химийн шинжлэх ухааны доктор (Ph.D), МУИС

 

Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга: Дэд профессор Н. Эрдэнэ

МУИС-ийн ХШУИС-ийн Хими, биологийн инженерчлэлийн тэнхмийн дэд профессор

-Техникийн ухааны доктор (Dr.Eng), Сөүлийн Үндэсний Их Сургууль, БНСУ

 

Дэд профессор Х. Тэгшжаргал

МУИС-ийн ХШУИС-ийн Хими, биологийн инженерчлэлийн тэнхмийн дэд профессор

-Техникийн ухааны доктор (Dr.Eng), Ёокохамагийн Их Сургууль, Япон улс

 

Ахлах багш Ж. Болдбаатар

МУИС-ийн ХШУИС-ийн Хими, биологийн инженерчлэлийн тэнхмийн ахлах багш

- Анагаахын шинжлэх ухааны доктор (Ph.D), Каназавагийн Их Сургууль, Япон улс