0%

Нано төв MIT OCW Mirror Site хөтөлбөрт нэгдлээ!

Нано төв MIT OCW Mirror Site хөтөлбөрт нэгдлээ!

АНУ-ын Массачусетсийн Технологийн Их Сургууль (MIT)-иас хэрэгжүүлдэг Нээлттэй цахим сургалт (OpenCourseWare)-ын Mirror Site хөтөлбөрт Нано шинжлэх ухаан нанотехнологийн төв нэгдэн орлоо!

Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд 2021 оны 10-р сараас эхлэн MIT OCW-ын 2300 орчим хичээлийг албан ёсны эрхтэйгээр Монгол орчуулгын хамт Нано төвийн вебсайтад байрлуулж эхлэнэ. Ингэснээр Нано төвийн вебсайтын хэрэглэгчид MIT-ын шилдэг профессор багш нарын бэлтгэсэн контентуудыг үзэх боломжтой болох юм.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг тун удахгүй.

MIT OpenCourseWare Mirror Site - Our projects | Ayb Educational Foundation

Бусад мэдээ